1, ການກໍາເນີດຫ້າຄົນແລະXiaໄຫມລາຊະວົງຊາງຍາວມີຊີວິດຢູ່ປະມານUnicorn.
2,ການທໍາອິດລາຊະວົງXiaໄດ້ຊ່ອຍແນ່ຂອງຫ້າດາວ.
3,ການສັງເກດເບິ່ງດາວທີ່ຄົ້ນຫາAntaresໃນScorpius4000ປີກ່ອນຫນ້ານີ້.
4, ສິບຮູ້ທົວຢູ່ Grand Canyon ແລະປະເທດຊາດຂອງແຂ້ວດໍາ.
5,ວັດຖຸບູຮານຕົວເມືອງນະຄອນຫຼວງໄດ້emperorYuchengກັບgraveຂອງລູກຊາຍລາວ.
6,WaresBronzeຄົ້ນພົບຢູ່ໃນກຸ່ມYinXuແລະTombຂອງຄົນ.

7,eclipsesແສງຕາເວັນແລະlunarບັນທຶກໄວ້ໃນໄຍສ່ວນເຕົ່າແລະປະຕິທິນSolstice.
8,ການຊາງDynastyຢູ່ShangQiuແລະYiYinຂອງ Tomb.
 547 & 365.2421875