1, Unicorn nền văn minh.

2, Các triều đại đầu tiên Xia đã String của Five Stars.

3, Đài quan sát thiên văn học tìm kiếm Antares Scorpius 4000 năm trước đây.

4, Ten mặt trời tại Grand Canyon và The Nation của răng đen.

5, thị trấn hoàng đế cổ xưa vốn Yucheng với ngôi mộ của con trai mình.
6, đồ đồ đồng phát hiện tại YinXu và nhóm lăng mộ của vua.

7, mặt trời và mặt trăng che khuất ghi nhận tại các vỏ rùa.

8, triều đại nhà Thương Thương Khâu và lăng mộ của Yi Yin.

  547 vs 365.2421875